Article 43-Organs deth Parlament

1. Eth Parlament a un/a President/a e ua mesa elegida peth Plen.
2. Es sues foncions, eth procès d’eleccion, e eth foncionament des Comissions, seràn reguladi peth Reglament dera cambra
3. Eth Reglament regule tanben es drets e es déuers individuaus e collectius des deputats, es formes d’intervencion en er exercici des sues foncions, es atribucions des pòrtavotzes des partits, e es sancions disciplinàries en que poguen quèir.