Article 41-Regim electorau

1. Era circonscripcion electorau ei era comarca.
2. Era Lei Electorau determine eth numèro de deputats, en tot atier critèris de proporcionalitat e representacion territoriau e poblacionau.
3. Cada comarca gaudirà de tanti collègis electoraus coma deputats li assigne
era Lei Electorau en vigor.
4. Era lei regularà es critèris especifics de proporcionalitat a fin e efècte d’evitar qu’ua soleta lista o partit pogue arténher era majoria absoluta des sètis parlamentaris (escons).
5. Es listes electoraus seràn dubèrtes e es electors poderàn votar indistintament quinsevolhe des candidats enquiath nombre maximal predeterminat pera lei.