Article 34-Dret ara libertat de matrimòni

1. Er òme e era hemna an dret a contractar matrimòni damb plea igualtat juridica, damb independéncia dera orientacion sexuau dera parelha escuelhuda liuraments.
2. Es relacions juridiques de parelhes de hèt gaudissen d’identics drets civius e sociaus qu’es familhes estacades per matrimòni.
3. Era separacion matrimoniau e eth divòrci son explicitaments arreconeishudi e emparadi pera lei, que ne determinarà es requisits de procediment.