Article 33-Proïbicion de discriminacion dera poblacion reclausa

1.Se proïbissen es trabalhs forçadi de tota persona privada de libertat.
2. En cas de desvolopar volontàriaments bèra activitat productiva pendent eth compliment dera condemna en centre penitenciari, eth/era presoèr/a aurà dret a percéber un salari non inferior ath minim interprofessionau.
3.Es condemnadi a pena de preson gaudiràn des madeishi drets fonamentaus e gatges constitucionaus qu’es persones liures, a excepcion des que li auràn estat privadi temporauments e de forma expressa per resolucion judiciau fèrma.