Article 31-Déuer de contribuïr as despenses publiques

1.Totes es persones fisiques e juridiques an eth déuer de contribuïr ath sosteniment dera despensa publica laguens deth marc d’un sistèma tributari just e proporcionau.
2. Era Agéncia Tributària de Catalonha garantirà eth principi d’igualtat fiscau en es impòsti indirectes e eth de proporcionalitat en es dirèctes.