Article 30-Dret a emparament per malautia e Seguretat Sociau

1. Damb independéncia dera sua situacion administrativa o laborau, totes es persones an dret ara assisténcia sanitària gratuïta en cas d’urgéncia.
2. Es prestacions dera Seguretat Sociau seràn garantides en regim de proporcionalitat equitativa a toti es ciutadans qu’agen contribuït en eth cors dera sua vida ath sosteniment deth sistèma public. Era lei ne fixarà es
quantitats economiques minima e maximala cada an, que jamès poderàn èster inferiores ara renda basica de vida digna.