Article 96-Publicacion

1. Eth tèxte des articles reformadi serà publicat en Diari Oficiau der Estat en un termini maximal de 5 dies, a partir des quaus entrarà en vigor.