Article 78-Eth Conselh Generau deth Poder Judiciau de Catalonha

1. Eth Conselh Generau ei er organ de govèrn des jutges, magistrats e fiscaus; serà format per dètz membres e un President/a.
2. Eth sòn estatut organic e eth regim d’incompatibilitats des sòns membres, atau coma es sues foncions, serà fixat pera corresponenta lei.
3. Es nomentaments, inspeccions, promocion e regim disciplinari se regiràn per estrictes critèris de capacitat, merit e antiquitat.
4. Eth sòn pressupòst annau serà aprovat peth Parlament, e demorarà sometut a critèris de transparéncia e eficacitat.
5. Cada cinc ans se procedirà ath sòn renauiment intègre.