Article 6-Es Drets Umans

1. Er ordenament juridic dera republica catalana s’interpretarà tostemp d’acòrd damb es principis inspiradors dera Carta des Nacions Unides, dera Declaracion Universau de Drets Umans, deth Pacte Internacionau de Drets Civius e Politics, deth Pacte internacionau de Drets sociaus, economics e culturaus, e deth Convèni Europèu de Drets Umans