Article 37-Drets des ciutadans

1. Er ordenament juridic arreconeish coma un valor democratic eth dret dera ciutadania a intervier en es ahèrs publics deth sòn lòc de residéncia, d’acòrd damb eth principi de proximitat.
2. Er exercici des competéncies pròpies des entitats locaus, poderà èster supervisat peth Síndic/a Locau, que velharà pera defensa des drets des administradi deuant eth Consistòri, en tot hèr es recomanacions que considère avientes.