Article 27-Presumpcion d’innocéncia e tutolatge judiciau

1.Quinsevolhe ciutadan pòt interpausar recors d’empara en reclamacion de tutolatge judiciau efectiu deuant era Sala de Gatges Constitucionaus deth Tribunau Suprèm dera republica, un còp agotades es instàncie juridicionaus ordinàries,
2. S’a dret ara presumpció d’innocéncia, ath jutge ordinari predeterminat pera lei, ara defensa e assisténcia juridica d’avocat, a èster informat des cargues imputadi, a non declarar contra un madeish, a un procès public laguens de termini rasonable, e a prepausar es pròves que considère avientes entara sua defensa.