Article 24-Dret ara revocacion des cargues elegidi

1. Es mandats electoraus auràn un limit de dues legislatures. Es cargues elegidi non poderàn tornar-se a presentar enquia transcorrut un termini minim de 10 ans.
2. Es electors poderàn demanar as tribunaus de justícia competents, era celebracion de referendums de revocacion des bailes, còssos e deputats que non acomplisquen sistematicaments eth sòn programa electorau.
3. Era presentacion dera demanda judiciau aurà d’anar avalada pes signatures d’un minim deth 25% des electors dera lista votada.