Article 22-Dret a participar en es ahèrs publics

1. Toti es ciutadans an eth dret de participar en es ahèrs publics
mejançant era institucion democratica deth vòt en es eleccions, que se celebraràn damb ua periodicitat maximala de cada 5 ans.
2. Era convocacion d’eleccions e de referendums, que seràn liures e universaus, ei competéncia exclusiva deth Parlament.
3. Totes es persones que non agen estat privades des sòns drets civius e politics, gaudissen deth dret de sufragi actiu e passiu.
4. Totes es persones, associacions e fondacions pòden promòir iniciatiues legislatiues populares. Era lei ne determinarà es requisits e quorums de besonh.
5. Toti es ciutadans an eth dret inalienable d’accedir a foncions e cargues publics en condicions d’igualtat d’oportunitats.