Article 2-Er Estat catalan

1. Era forma politica e juridica d’organizacion der Estat ei era republica parlamentària unicamerau e non presidencialista.
2. Damb er objectiu de lutar contra era injustícia sociau, era praubesa, es conflictes violenti, es inegalitats economiques, era degradacion mieiambientau e era corrupcion, es principis que regissen er ordenament juridic der Estat catalan son: era libertat, era justícia, era egalitat de drets e obligacions, era cultura, era solidaretat, es Drets Umans , era diuersitat e era patz.