Article addicional

[Propostes d’addició d’articles nous]

 3 vots.